Return to schedule

Tvangsdigitalisering i velfærdsDanmark og cloud Feedback

Presentation in Danish from the Danish MP Lisbeth Bech-Nielsen


Speakers for Tvangsdigitalisering i velfærdsDanmark og cloud:


Metadata for Tvangsdigitalisering i velfærdsDanmark og cloud

To be recorded: Yes

URLs for Tvangsdigitalisering i velfærdsDanmark og cloud

No URLs found.


Schedule for Tvangsdigitalisering i velfærdsDanmark og cloud

  • Saturday, Aug 6th, 2022, 14:00 (CEST) - Saturday, Aug 6th, 2022, 14:30 (CEST) at Speakers Tent